O nás

Společnost Pneukom se zabývá celým životním cyklem dodaných zařízení. Od myšlenky přes projekt, dodávku a montáž a servis po celou dobu životnosti, až po ekologickou likvidaci.

Tuzemsko

Původem česká společnost

Tradice

Na trhu jsme již přes 28 let

Certifikace

ISO 9001 a ISO 14001

Společnost Pneukom

Společnost PNEUKOM spol. s r.o. vznikla v lednu 1995 a působí jako technicko-inženýrská a dodavatelská firma. Poskytujeme služby v oboru KOMRESOROVÉ TECHNIKY, PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ, DUSÍKOVÝCH STANIC, STROJŮ A STENDŮ NA ZKOUŠENÍ ŽIDLÍ A NÁBYTKU, ZAŘÍZENÍ A STROJE NA ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ VYSOKÝM TLAKEM A TAKÉ V OBORU TEPELNÁ ČERPADLA. Ve společnosti byl jako první v České republice úspěšně zaveden a certifikován integrovaný systém managementu podle přísných mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 14 001. Od roku 2016 patříme do skupiny firem VCL GROUP, a.s.

Neomezuje pouze na vyprojektování, dodávku a montáž kompresorové stanice či pneumatického systému, ale zabývá se celým životním cyklem veškerých zařízení na výrobu a využití stlačeného vzduchu. Od myšlenky přes uvedený projekt, dodávku, montáž a servis po celou dobu životnosti až po následnou ekologickou likvidaci veškerých zařízení po skončení jejich životnosti nebo morálním zastaráním. Samozřejmě s následným návrhem nového zařízení s ohledem na nejnovější stav vědy a techniky v daném období.
Podpora vědy a výzkumu

RR Moravskoslezsko

Program Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko – Úřadu Regionální rady – projekt č.CZ.1.10/2.2.00/16.01396

„Inovativní řešení mobilního kompresoru pro CNG“

Cíl projektu: Vývoj zcela nového designu, v případě nutnosti i testování mobilního kompresoru na CNG do 20m3/h.

Spolupříjemce projektu: VŠB-TU Ostrava

TIP

Program Ministerstva průmyslu a obchodu
TIP – projekt č.FR-TI2/484 (2010-2013)

„Výzkum a vývoj integrované kompresorové jednotky pro plnění vozidel zemním plynem“

Cíl projektu: Výzkum a vývoj integrovaných jednotek pro plnění vozidel ekologicko-energetickým palivem – zemním plynem, zaměřený zejména na komunální sféru, tj. malé a střední podniky, popř. domácnosti. Vývoj funkčního vzorku, vč. software, experimentální ověření, typová  a bezpečnostní certifikace.

Spolupříjemce projektu: VŠB-TU Ostrava

IMPULS

Program Ministerstva průmyslu a obchodu
IMPULS – projekt č.FI-IM3/020 (2006-2009)

„Výzkum a vývoj zařízení na zkoušení ekologických výrobků vysokým tlakem“

Cíl projektu: Aplikovaný výzkum, vývoj  a výroba prototypu zařízení na zkoušení těsnosti a pevnosti jednotlivých částí klimatizační techniky vnitřním přetlakem, vč.výroby a ověření prototypu pro poloprovozní zkoušky

EUREKA

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
EUREKA – č. OE 164 EKOEXTREM (2004-2007)

„Ekologický servopohon pro extrémní klimatické podmínky“

Cíl projektu: Vývoj pneumatického ekologického servopohonu pro aplikační výstupy ve strojírenském, chemickém, energetickém, hutním, potravinářském, farmaceutickém, leteckém a automobilovém průmyslu. Vývoj pneumatických servopohonů v redundantním – nevýbušném provedení pro extrémní klimatické podmínky.

Příjemce projektu: OCHI-Inženýring, spol. s r.o.

Spolupříjemce projektu: PNEUKOM, spol. s r.o.

TECHNOS

Program Ministerstva průmyslu a obchodu
TECHNOS – projekt číslo TC6-089 (1998-2000)

„Vývoj regulačních pneumatických ovládacích systémů a energeticky úsporných systémů kompresní techniky“

Cíl projektu: Vývoj a zavedení lineárních a rotačních pohonů a energeticky úsporných systémů kompresní techniky  s optimalizací výstupních parametrů, dosažení významných úsporných energetických parametrů,  použití separace oleje a vody – bezodpadová technologie – uplatnění pro technologická zařízení tepláren, cementáren, papíren, strojním průmyslu ad.

Spolunositel projektu: VŠB-TU Ostrava

Naše činnost

Projektová činnost

Zhotovení projektové dokumentace od základního návrhu až po kompletní dodavatelskou dokumentaci dle platných norem ČSN.

Po realizaci provádíme automaticky zkreslení skutečného stavu. V dodavatelské dokumentaci najdete veškeré návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, katalogy náhradních dílů, platné certifikáty, výchozí revize eletro a tlakové zkoušky.

Místní provozní řád

Pro technologické celky vypracováváme také místní provozní řád schválený ITI Ostrava.

Kompletní návrh, dodávka a montáž kompresorových
a dusíkových stanic

Dodávka technologických celků nebo jednotlivých částí

Rozvody stlačeného vzduchu a kondenzátu

Měření spotřeby stlačeného vzduchu

Princip monitorovaného měření

Pro měření spotřeby stlačeného vzduchu používáme metodu, založenou na využití rozdílů tlaků (tzv. diferenční tlak), který vzniká při průchodu měřícího média škrtícím orgánem – clonou, dýzou nebo Venturiho trubicí. Snímaný diferenční tlak je ekvivalentem rychlosti průtoku měřeného média přes škrtící orgán. Na základě znalosti této rychlosti, průřezu škrtícího orgánu a měrné hmotnosti média lze stanovit množství protékající měřící clonou.

Měřící trať

Používáme měřící trať, která je tvořena dvěma přímými úseky potrubí, kalibrovanou clonou a vyhodnocovací jednotkou.

Výsledky z měření spotřeby stlačeného vzduchu

Výsledkem měření jsou charakteristiky dopravovaného množství stlačeného vzduchu v závislosti na čase a průběhy tlaku v závislosti na čase.
Z dodaných grafů je možné stanovit optimální velikost navrhované sestavy kompresorů s ohledem na optimální chod kompresorů.

Kompletní návrh, dodávky, montáže, opravy
a modernizace pneumatických celků

Dle požadavku zákazníka navrhneme pneumatické schéma, navrhneme vhodné pneumatické prvky, které instalujeme do uzavíratelné panelové skříňky. Po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy předáváme dokumentaci k pneumatickému ovládacímu panelu včetně certifikátu prohlášení o shodě. V případě instalace elektricky ovládaných pneumatických prvků je součásti dokumentace i výchozí zpráva elektro.

Provádíme montáž hlavních přívodů stlačeného vzduchu a dále rozvodů od ovládacích skříní ke spotřebičům. Rozvody stlačeného vzduchu provádíme v Cu, nerezu atd.
Dodáváme pneumatické prvky, pneumatické válce, řídící systémy.

Výroba testovacích zařízení

Společnost Pneukom na základě zadání zákazníka vyprojektuje a dodá jakýkoliv zkušební stend.

Společnost Pneukom se zabývá celým životním cyklem dodaných zařízení.
Od myšlenky přes projekt, dodávku a montáž a servis po celou dobu životnosti, až po ekologickou likvidaci.

Servis

Servisní oddělení společnosti PNEUKOM spol. s r.o. umožnuje komunikaci se zákazníkem pomocí e-mailu a to 24 hodin denně nebo telefonicky v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hodin. Společnost PNEUKOM spol. s r.o. nabízí záruční i pozáruční servis a pravidelné periodické prohlídky pro tyto zařízení.Kontakt

Zanechte nám na sebe kontakt, rádi se ozveme zpět
PNEUKOM spol. s r.o.
Nákladní 3179/1
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

tel.: +420 595 955 449
fax.: +420 595 953 254
E-mail: pneukom@pneukom.cz