Katalog

Kondenzační HRD
Kondenzační sušič
Popis
Technická data

Řada „HRD“ KONDENZAČNÍ

Tlakový rosný (kondenzační) bod 3°C.

 • Velice nízký pokles tlaku.
 • Navrženo pro tropické podmínky.
 • Sušička se snadno provozuje při maximální teplotě 60 °C na vstupu a teplotě okolního prostředí 50 °C díky používanému chladivu typu R134a (v celém rozsahu) a předimenzovaného kondenzátoru.

Kompaktní konstrukce

Protože kryty sušičky jsou navrženy tak, aby uvnitř nezůstal žádný nevyužitý prostor, zabírají kryty sušičky řady „HRD“ minimální prostor v místě jejich umístění.

Energeticky úsporné zařízení

Digitální ovladač s celou řadou ekonomických vlastností a alarmových schopností představuje standard pro veškeré 3Ph sušičky (řada „HRD140“ a vyšší).

 

Standardní hliníkový tepelný výměník

(Od typu „HRD 40“).

Velice nízký pokles tlaku (100mbar).

Velice efektivní (reálný tlakový rosný bod při teplotě 3 °C).

Spirálové kompresory (od řady HRD 120)

Používají se rovněž spirálové kompresory, které mají vysokou míru využití energie a jsou také odolné proti kapalinovým rázům.

Snadný přístup

Jednoduchý přístup k chladicím komponentám během sekundy díky volným krycím panelům kompresoru, vybaveným plastovými madly (držadly).

Elektrické rozvody jsou odděleny od chladicí části sušičky

Na chladící straně sušičky nejsou žádné elektrické rozvody. Elektrické rozvaděče jsou vybaveny kryty, k nimž je snadný přístup z vnější strany sušičky. Pro přístup k elektrickému rozvaděči tedy není potřeba otevírat jakékoli panely sušičky.

OPRAVNÉ FAKTORY PRO SUŠIČKY VZDUCHU ŘADY „HDR“:

Jestliže kompresor dodává 200 m3/h vzduchu s tlakem 6 bar, teplota na vstupu do sušičky je 40 °C a teplota okolního prostředí činí 30 °C, zvolte si, prosím, sušičku s následujícími parametry: výkon sušičky / 200 / 0.94 / 0.92 / 0.98 = 236 m3/h. Tyto parametry bude splňovat model sušičky HRD 80.

Princip provozování

Odstředivé dmychadlo a vysoce účinný ohřívač eliminují používání hodnotného stlačeného vzduchu pro účely regenerace vysušovacího prostředku (desikantu).

Kompletně automatický vysušovací systém používá toto odstředivé dmychadlo k prohánění vzduchu z okolního prostředí skrze ohřívač. Ohřátý vzduch pak proudí opačným směrem vůči proudu vysušovacího vzduchu. Horký vzduch s teplotou převyšující 200 °C pak slouží k regeneraci lože s vysoušecím prostředkem (desikantem) a zbavuje ho veškeré vlhkosti.

Moderní řídicí systém monitoruje hodnoty rosného (kondenzačního) bodu a podle toho reguluje proces ohřevu nebo regenerace, čímž dochází k velmi hodnotným energetickým úsporám. Topný okruh je zcela zaizolován za účelem dosažení maximální účinnosti ohřevu.

 • Monitorování a řízení rosného (kondenzačního) bodu.
 • Řízení prostřednictvím počítače.
 • Zobrazování stavu zařízení.
 • Zobrazování výstražných hlášení (alarmů).
 • Zobrazování tlakových hodnot.
 • Dálkové spouštění a vypínání zařízení.
 • Spuštění výstražného hlášení (alarmu) v případě nízkého tlaku.
 • Monitorovací ventil pro sledování minimálního tlaku.
 • Vysokotlaké spínače a výstražná hlášení (alarmy).
 • Externí ohřev nebo funkce nevytápění je integrována do sušičky „HPB“.

Normální pracovní podmínky

 • Vstupní tlak 7 bar.
 • Vstupní teplota 35°C.
 • Relativní vlhkost na vstupu 100 %.
 • Jmenovitý tlakový rosný (kondenzační) bod je 40°C
 • Maximální provozní tlak je 12 bar (g).

 

Standardní vybavení PLC automatem

Proplachovací sušička typu HBP s dmychadlem má velice spolehlivý elektronický ovladač, který zabezpečuje perfektní provoz sušičky po celou dobu její životnosti. Řídicí automat PLC s dotykovou obrazovkou je schopen zobrazovat celý cyklu i stav provozovaných ventilů, a to v reálném čase. Na dotykové obrazovce se rovněž zobrazuje rosný (kondenzační) bod (pokud je toto zobrazení vhodně využitelné).

Uživatelsky přátelský mnohojazyčný PLC napomáhá koncovým uživatelům porozumět operačnímu systému a umožňuje snadno vyhledávat jakékoli položky v dané oblasti.

Aktivní hliník

Společnost Hertz používá za účelem dosažení konzistentního rosného (kondenzačního) bodu směs adsorpčních látek z oblasti nevytápěných vysušovacích prostředků (desikantů). Pro tyto účely se používají směsi tvořené aktivním hliníkem, molekulárních materiálů („molecular sieve“ = materiál s homogenními, velice malými póry) a gelů na bázi oxidu křemičitého (siliky) v nejrůznějších poměrech, a to v závislosti na konkrétním způsobu jejich použití.

Kontakt

Zanechte nám na sebe kontakt, rádi se ozveme zpět
PNEUKOM spol. s r.o.
Nákladní 3179/1
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

tel.: +420 595 955 449
fax.: +420 595 953 254
E-mail: pneukom@pneukom.cz